Mirovia is believed to be a hypothesized superocean surrounding the supercontinent Rodinia in the Neoproterozoic Era, about 1 billion to 750 million years ago.
In the year 2020, a new story about the name Mirovia began.

Om oss

Mirovia är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster inom verksamhetskritiska områden.

Aktiva ägare

ENTREPRENÖRSKAP

Entreprenörsandan genomsyrar allt vi gör; högt engagemang, öppna nätverk samt nyfikenhet för nya idéer och trender

DECENTRALISERING

Korta beslutsvägar, fortsatt unik bolagskultur och kännedom om den lokala marknaden är nyckelfaktorer för framgång

NÄTVERK

Aktivt nyttjande av vårt gedigna nätverk gör att vi snabbt kan erbjuda accelererad utväxling åt våra förvärv från dag ett   

Kontakta oss

Vi är alltid nyfikna på nya företag och letar aktivt efter nya möjligheter