Mirovia investerar i F Consulting - specialister på att bygga framtidens digitala arbetsplatser

1 juli 2022

Mirovia Group förvärvar F Consulting i Sverige AB, och utökar därmed sin portfolio till att även innehålla specialister på framtidens digitala arbetsplatser. 

F Consulting grundades 2008 och har idag 15 anställda. De bygger digitala arbetsplatser åt stora globala företag med anställda över hela världen, och agerar plattformsoberoende. Deras kunder har flera tusentals anställda med högt ställda krav på automatisering och regelefterlevnad och verkar ofta inom bank och finans, energi och kärnkraft, detaljhandeln samt inom offentlig verksamhet.

Under pandemin har den digitala arbetsplatsen exploderat. Vi har väldigt många stora förfrågningar om att bygga nästa generations moderna digitala arbetsplatser, och att med Mirovia Group komma in i ett större sammanhang, med systerbolag som har kringliggande tjänster, gör att vi kan växa våra affärer både monetärt och strategiskt framöver”, säger Fredrik Zetterström, VD på F Consulting i Sverige AB.

 F Consulting är experter på att kombinera högt ställda säkerhetskrav med en fantastisk användarupplevelse som inte bara ökar produktiviteten men även gör kunderna till en mer attraktiv arbetsgivare. F Consulting hjälper sina kunder med alla delar inom den digitala arbetsplatsen, från förstudier, analys- och strategiarbete, implementationsprojekt till förvaltning och vidareutveckling av deras digitala arbetsplatser.

“Vi är glada och stolta över att F Consulting har valt att bli en del av Mirovia Group. Medarbetarna på F Consulting präglas både av hög kompetens och av en genuin och personlig touch i sinkundkontakt, och därför kommer de att passa in hos oss på Mirovia som handen i handsken. Med tanke på att digitala arbetsplatser är en del av en megatrend så ser vi att F Consulting har en ljus framtid” säger Sebastian Karlsson, VD på Mirovia Group.

Om F Consulting:

F Consulting är specialister på att bygga digitala arbetsplatser åt globala företag med tusentals anställda. F Consulting agerar plattformsoberoende och kan på så sätt agera både rådgivande och implementerande. F Consulting hjälper sina kunder med allt från förstudier, analys- och strategiarbete, implementationsprojekt till förvaltning och vidareutveckling av deras digitala arbetsplatser.

Läs mer om F Consulting här. 

Informationen gick ut i ett pressmeddelande som finns att hitta här.