Mirovia emitterar obligation

"Mirovia bryter ny mark och tar in 400 MSEK, under en ram om totalt 800 MSEK,
i kapital för att fortsätta sin tillväxtresa"

1 Juli 2021

Snabbväxande Mirovia AB har emitterat en obligation med ett initialt belopp på 400 000 000 SEK under en total ram om 800 000 000 SEK och med en löptid på 3 år.

Obligationen kommer att användas för att refinansiera existerande skuld samt finansiera gruppens fortsatta expansion genom förvärv av vertikala mjukvaruföretag och nischade IT-konsulter och därigenom stärka Mirovias hållbara tillväxtresa.

”Under vårt första verksamhetsår uppgick våra proforma intäkter till 320 MSEK och pro forma EBITDA till 74,4 MSEK. Vi hoppas kunna leverera samma tillväxt nästa år och är stolta över att kunna emittera obligationen redan nu för att stärka vår tillväxtresa ytterligare”, säger Sebastian Karlsson, VD.

Obligationsemissionen lockade stort intresse bland investerare i Norden samt Kontinentaleuropa och övertecknades. Obligationen löper med en ränta om 3 månaders Stibor plus 8,25% och kommer initialt att noteras på Frankfurt Stock Exchange Open Market och inom 12 månader på Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen.